Fundacja Edukacyjna Nausika powstała w kwietniu 2018 r. Jej celem jest projektowanie i upowszechnianie innowacyjnych metod edukacyjnych, narzędziami: gry planszowe, larpy edukacyjne, karty storytellinowe, treningi umiejętności miękkich, gry argumentacyjne, scenariusze gier fabularnych, improwizacje teatralne i inscenizowane opowieści.

Edukację rozumiemy szeroko: budzenie kreatywności wśród młodzieży i utrzymywane jej u dorosłych, przeciwdziałanie radykalizacji i przesądom poprzez kultywowanie krytycznego myślenia, promocja zrównoważonego rozwoju oraz permakultury rozumianej jako maksymalizacja ilości połączeń między minimalną ilością elementów.

Realizujemy projekty lokalne i europejskie, prowadzimy odpłatne treningi oraz działalność wydawniczą, a także pracujemy niekomercyjnie, animując spotkania narracyjne w konwencji unplugged oraz nieformalne grupy oddolnego kształcenia. Naszą wizją jest społeczeństwo samowystarczalne kulturowo, oparte na pełnowartościowej edukacji łączącej pokolenia i narodowości.

 

Zbigniew Janczukowicz, założyciel Nausiki, nauczyciel filozofii i etyki, twórca gier planszowych i fabularnych, animator klubów dyskusyjnych, student i opowiadacz mitów, trener młodzieżowy, aktywista społeczny z zapędem anarchistycznym, pasjonat permakultury i zrównoważonego rozwoju

 

Patrycja Paula Gas, antropolog, wykładowczyni UJ I KUL, tutor akademicki, doradca zawodowy, trener kompetencji międzykulturowych, koordynator spotkań SIETARu, autor książki „Dajakowie – wolni ludzie z Borneo” (WUJ 2017), autor programów edukacyjnych realizowanych w ramach projektów europejskich, w tym larpów edukacyjnych i holistycznych metod storytellingowych.