Treningi kompetencji

Treningi Kompetencji:
Społecznych,
Obywatelskich,
Międzykulturowych
i Ekologicznych.

Oparte o metodologię edukacji pozaformalnej (skupiona na procesie, nielinearna, horyzontalna struktura, oparta na aktywnym uczestnictwie, automotywacji i autoewaluacji etc.) dostosowane tematycznie i metodologicznie do zapotrzebowań danej grupy szkoleniowej.

Kompetencje społeczne:

Tematy warsztatów: rozwój osobisty i umiejętność życia w społeczeństwie, adaptacja, kreatywność, komunikatywność, asertywność, przywództwo, praca w grupie, zarządzanie sobą w czasie, opanowywanie stresu, podejmowanie inicjatywy

Kompetencje obywatelskie:

Tematy warsztatów: podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, aktywne uczestnictwo w życiu politycznym, inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności, przedsiębiorczość

Kompetencje międzykulturowe:

Tematy warsztatów: charakterystyka różnych kręgów kulturowych, modele integracji, szok kulturowy, stereotypy i uprzedzenia, efektywna komunikacja, tolerancja i otwartość na różnorodność, umiejętność życia i pracy w wielokulturowym społeczeństwie, rodzaje migracji,

Kompetencje ekologiczne.

Tematy warsztatów: idea zrównoważonego rozwoju, permakultura, ekowioski, miasta przemian, naturalne budownictwo, świadomość zmian klimatycznych, recycling & upcycling, system off-grid

Techniki i metody:

Porozumienie Bez Przemocy (NVC), Metoda Tworzenia Projektów Dragon Dreaming (DD), technika definiowania celów życiowych Ikigai, Elementy Terapii Behawioralno Poznawczej (CBT), Przywództwo i praca w grupie (Leadership & Team Building Activities), Improwizacja teatralna i taneczna, Świadomość ciała i głosu (postawy mocy, emisja głosu), techniki autoprezentacja i wystąpień publicznych, Teatr Forum – rozwiązywanie problemów społecznych metodą Augusto Boala, Holistyczny Storytelling, eduLARPy, symulacje i gry edukacyjne.

Członkowie Fundacji nieustannie się szkolą poszukując nowych metod nauczania kreatywnego oraz organizują spotkania “Herbatka AlterEdu”, gdzie wymieniają się doświadczeniem z innymi edukatorami. Również współorganizują ze Stowarzyszeniem Ambasada Krakowian Targi Edukacji Alternatywnej w Krakowe.

Członkowie Fundacji zajmują sie również mentoringiem, tutoringiem akademickim oraz projektowaniem kariery.

Przykładowe zrealizowane szkolenia:

Forum Theater – maj 2017, TC, Malbork 10 dni, 60h

Sustainable Life  – październik 2017, Short EVS Hastekasen 10 dni, 60h

Holistic Storytelling – kwiecień 2018, Long EVS, Hastekasen, 6 dni, 36h

Creating The World  – lipiec 2018, Short EVS, Hastekasen 6 dni, 36h

Intercultural Competence TC – 2016 – 2017, WSPiA, Projekt Platforma Integracja, Lublin, 120 h

pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish