Edu LARP - edukacyjne gry fabularne

 LARP  – teatralna gra fabularna.

Słowo LARP jest akronimem angielskich słów Live Action Role Playing (odgrywanie ról na żywo). LARPy podzielone są na wiele rodzajów (pokojowy, nordycki, anglosaski etc) oraz mogą posiadać różne funkcje m.in. edukacyjne, terapeutyczne, artystyczne czy rozrywkowe.

eduLARP

Odpowiednio zaprojektowany staje się innowacyjnym narzędziem edukacyjnym, które w zależności od przyjętego tematu, rozwija kompetencje społeczne, obywatelskie, międzykulturowe czy ekologiczne. Intrygująca, wielowątkowa historia, mechanika gry, luźny scenariusz, stroje i rekwizyty pozwalają graczom zanurzyć się w stworzonym świecie (np.fantastycznym, realistycznym, postapokaliptycznym) oraz podjąć postawione przed nimi wyzwania. Stworzenie odpowiednich warunków angażuje uczestników nie tylko na poziomie intelektualnym, ale i emocjonalnym, dzięki czemu proces uczenia jest bardziej efektywny. Zaproszenie uczestnika do wejścia w całkiem inny świat, pozwala mu wyzwolić się ze schematycznego myślenia oraz poszukiwać nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań.

Celami eduLARPu są głębokie zaangażowanie uczestników w daną problematykę oraz zachęcenie do wyjścia ze strefy komfortu, co sprzyja kreatywności, przedsiębiorczości i podejmowaniu inicjatywy. Gracze realizując swoje zadania uczą się sztuki dyskutowania oraz negocjacji, asertywności, przywództwa, pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, rozumienia istniejących oraz tworzenia nowych systemów politycznych, radzenia sobie z problemami społecznymi. W myśl chińskiego przysłowia

Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż, a może zapamiętam.

Zaangażuj, a zrozumiem.

staramy się uczyć poprzez działanie i aktywne uczestnictwo. Przykładowo uczestnik grający rolę przywódcy plemienia w fantastycznym świecie może przyswoić sobie cechy dobrego lidera w rzeczywistości. Gracz starający się przeżyć w postapokaliptycznym świecie po katastrofie związanej z globalnym ociepleniem może zwiększyć swoją wrażliwość na dbanie o środowisko w realnych warunkach oraz rozwinąć kompetencje ekologiczne.

W terminologii larpowej takie zjawiska nazywa się bleeding (wyciekanie) oznaczające, że myśli i uczucia postaci przechodzą (przeciekają) na gracza (bleed out), lub w odwrotnym kierunku, gdy tożsamości gracza wywiera wpływ na charakter, relacje i podejmowane decyzje przez jego postać (bleed in). Silne emocje podczas gry mają terapeutyczny wpływ na uczestników, którzy w bezpiecznych warunkach mogą się zmierzyć z problemami, które im się wydają zbyt trudne do pokonania w codziennym życiu (np. wystąpienia publiczne, asertywność).

Od trzech lat z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami członkowie Fundacji współtworzą edukacyjne LARPy, które nieustannie są doskonalone i dostosowywane do potrzeb uczestników. Świat Gimle osadzony w świecie przypominającym Tolkienowskie Śródziemie został stworzony na potrzeby szwedzkiej wymiany młodzieżowej skupionej na uczeniu kompetencji społecznych, międzykulturowych i ekologicznych (Personal development and community building), natomiast plemienny postapokaliptyczny świat Edinu jest częścią projektu Migrations are natural, borders are not, który miał za zadanie przybliżyć problematykę migracji dawniej oraz współcześnie.

EduLarpy współorganizowane przez członków Fundacji razem z Hastekasen Farm Association oraz Stowarzyszeniem Europe4Youth:

1 Gimle eduLARP – YE, HFA, Hastekasen lipiec 2016, 10 dni

2 Gimle eduLARP – YE, HFA, Hastekasen lipiec 2017,10 dni,

3 Gimle eduLARP – YE, EVS, HFA, Hastekasen lipiec 2018, 10 dni

1 Edinu eduLARP – YE, E4Y, Berlin maj 2018, 8 dni

2 Edinu eduLARP – YE, E4Y, Berlin sierpień 2018, 8 dni

Go to Fortitude # Larp For Climate:

Filozofikon – konferencja filozoficzna o grach. Zapraszamy na pół godzinny wykład o LARPach.

Hastekasen – gospodarstwo permakulturowe i wioska LARPowa w jednym. Południowa Szwecja. Zajrzyj!

pl_PLPolish