Funkcje Ogrodów Miejskich

Published by Zbigniew Janczukowicz on

Kraków, 27.09.2020.

Wrodzona sympatia do refleksji filozoficznej, stymulowana dodatkowo październikowym terminem składania wniosków do Erasmusa, skłoniła mnie do zastanowienia, po co właściwie bawimy się w Ogród.

Oto odpowiedzi:

🌱 zrównoważony rozwój miejski – tworzenie ponadprogramowych w stosunku do polityki miejskiej przestrzeni zielonych otwartych dla mieszkańców stanowi alternatywę wobec bezmyślnej deweloperki oraz miejskich inwestycji betonowych

🌱 sprawczość polityczna – legalne aspekty prowadzenia ogrodu miejskiego wzmacniają poczucie sprawczości mieszkańców oraz stymulują budowę mechanizmów wpływu na politykę miejską (organizacje pozarządowe, sformalizowane grupy bez osobowości prawnej, nieformalne grupy sąsiedzkie, miejskie organy doradcze i inicjatywy międzywydziałowe)

🌱 zdrowie fizyczne i psychiczne – zaangażowanie we własną inicjatywę ogrodniczą daje dodatkową motywację do zwiększenia ilości godzin spędzonych na świeżym powietrzu, zarówno przy odpoczynku jak i zdrowej pracy fizycznej

🌱 wielokulturowość – ogrodnictwo stanowi przestrzeń łączenia tradycji i roślin z różnych części świata (wielokulturowość przekłada się na pożądaną w ogrodnictwie bioróżnorodność)

🌱 inkluzja społeczno-ekonomiczna – ogród miejski stanowi przestrzeń eksperymentalnego zawieszenia struktur społecznych opartych na pochodzeniu i zamożności, otwierając nowe możliwości integracji pomiędzy mieszkańcami, którzy inaczej nie trafiliby na siebie w zhierarchizowanej przestrzeni miasta

🌱 odpoczynek od pieniędzy – w ogrodzie miejskim nie można niczego kupić, co oszczędza mieszkańcom wydatków, które niewątpliwie ponieśliby spędzając czas wolny w innych częściach miasta, a także pozwala na docenienie takich zasobów jak czas wolny, znajomość roślin i chęć do wspólnej pracy

🌱 gospodarka obiegu zamkniętego – ogród miejski projektuje użytek dla drewna, kamieni, ściółki, zrębków i innych cennych materiałów stanowiących w dużym mieście problematyczne odpady

🌱 produkcja żywności – nie można zapomnieć o bezpośrednich plonach ogrodu, które niezależnie od ilości zawsze są przepyszne

🌱 estetyka – przestrzeń ogrodów miejskich cieszy oko zdecydowanie bardziej niż zielone tereny przy osiedlach i niejeden park publiczny (pochłaniając przy tym wielokrotnie mniej pieniędzy)

🌱 edukacja poza-formalna – ogród miejski zwiększa swój potencjał społeczny poprzez nieodpłatne udostępnianie przestrzeni pod nie-systemowe wydarzenia edukacyjne, dla których z kolei stanowi atrakcyjne, bezpieczne i łatwo dostępne środowisko

🌱 laboratorium filozoficzne – ogród miejski stanowi przestrzeń samorzutnej adaptacji światopoglądowej społeczeństwa do wymogów współczesnej cywilizacji w dobie katastrofy klimatycznej


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish