Storytelling

Fundacja Edukacyjna Nausika opracowała autorską metodę holistycznego storytellingu (Oral, Visual, Body, Drama, Game Storytelling) łączącego metody tradycyjnych opowieści ustnych z myśleniem wizualnym, świadomym ruchem i improwizacją teatralną oraz grywalizacją. Zgłębia ona dziedzictwo kulturowe z różnych stron świata, postawy archetypiczne, rozwój osobisty oraz tworzenie się tożsamości zbiorowej wspólnot. Ułatwia ekspresję myśli i uczuć, budowanie więzi, wystąpienia publiczne, wyzwolenie ciała i głosu, swobodę ruchu, poznawanie wzorców kulturowych, analizę mitów i legend oraz internalizację norm i wartości.

Mity odsłaniają strukturę ontologiczną danej kultury (strukturę rzeczywistości oraz problematykę związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości). Zaś legendy i podania ludowe przybliżają jej etykę (opisują co jest uważane za dobre i moralne, a co za złe i destruktywne dla danej wspólnoty, ukazują hierarchię wartości i obowiązujące normy) i estetykę (opisują co jest uważane za piękne i wartościowe, a co za brzydkie i niepasujące do estetyki danej kultury np. ideał piękna).

Warsztaty i inscenizacje czerpią inspiracje z tekstów źródłowych oraz naukowych opracowań dotyczących m.in. mitologii nordyckiej, słowiańskiej, sumeryjskiej, greckiej, chińskiej, japońskiej, północno- i południowoamerykańskich i afrykańskich oraz świata fantasy stworzonego przez J.R.R Tolkiena.

Analiza i interpretacja mitów jest zwiazana z działanością naukową członków Fundacji, którzy prowadzą badania akademickie nad teorią mitu.

Od roku 2017 członkowie Nausiki prowadzą comiesięczne spotkania dla opowiadaczy oraz amatorów storytellingu – “Opowieści Bez Prądu” w Ambasadzie Krakowian.

W 2017 r w ramach projektu Kolory/Odcienie Legendy Patrycja Paula Gas prowadziła warsztaty storytellingowe dla seniorów w Katowicach.

Podczas Międzynarodowego Dnia Storytellingu, 20 marca, członkowie Fundacji zaprezentowali w pubie Strefa w Krakowie spektakl “Wise Fools” oparty na mitologii nordyckiej.

W czerwcu 2018 roku podczas Festiwalu SlotArt zostały przeprowadzone czterodniowe warsztaty z body storytellingu.

Holistyczny storytelling w całości lub w danej kategorii (oral, visual, body, dram & game) jest używany jako część warsztatów podczas Treningów Kompetencji.

Fundacja dodatkowo prowadzi warsztaty i spotkania storytellingowe podczas różnych imprez społeczno-kulturalnych (np. dla Kooperatywy Lubelskiej, Klubu Seniora w Kłaju, Festiwalu Koopermatywy w Podlodówku, Festiwalu Wonności na Zamku w Wiśniczu).

Spotkania Storytelling Unplugged
Żywa Biblioteka Dietla
en_GBEnglish