OFERTA

Storytelling Unplugged

Szkolimy umiejętność wystąpień publicznych poprzez warsztat opowieści. Budujemy otwartą społeczność słowa mówionego w Krakowie i okolicach.
...czytaj dalej...

KSM - ekologiczna gra planszowa

Dysponujemy gotowymi zestawami gry planszowej w języku polskim oraz angielskim. Można wypożyczyć jeden z egzemplarzy pokazowych lub zamówić własny zestaw. Prosimy o kontakt mailowy, facebookowy lub telefoniczny. Zestawy pokazowe znajdują się w siedzibach: - Fundacji Edukacyjnej Nausika - Stowarzyszenia Europe4Youth - Ambasady Krakowian

KSM - szkolenia dla trenerów

Kolisty Świat Maringów można wykorzystać jako innowacyjne narzędzie szkoleniowe w zakresie ekonomii społecznej i głębokiej ekologii. O możliwościach gry chętnie opowiemy w formie 2-godzinnego szkolenia - wystarczy zgłosić się do nas zgłosić, zapraszamy.

Treningi kompetencji

Jako trenerzy kompetencji społecznych działamy w Krakowie i okolicach oraz na projektach międzynarodowych w Niemczech i Szwecji. Korzystamy z własnych materiałów i metod edukacyjnych, które doskonalimy w ramach codziennej działalności Fundacji.

KSM - chamber LARP (usługa)

Dyplomacja, negocjacja, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja międzykulturowa. Chamber LARP to kreatywna zabawa szkoląca kompetencje komunikacyjne młodzieży i dorosłych w atrakcyjnej konwencji obejmującej stroje i zindywidualizowane karty postaci dla każdego z graczy.
Chcecie zorganizować coś takiego u siebie? Napiszcie, zadzwońcie, zamówicie usługę.

KSM - chamber LARP (produkt)

Chamber LARP w Kolistym Świecie Maringów został przetestowany z sukcesem. Zestaw gry fabularnej dostępny jest w siedzibie Nausiki, można go obejrzeć dla inspiracji lub odpłatnie zamówić wydruk własnego zestawu gry. Zestaw obejmuje m.in.: wprowadzenie, instrukcję, karty postaci, tabelę celów.

KSM - międzypokoleniowe spotkania edukacyjne

Zapraszamy do skorzystania z usługi opartej na rozgrywce moderowanej przez twórców gry.
// Przekazanie wiedzy antropologicznej o alternatywnych modelach ekonomicznych.
// Digitalizacja wartości kulturowych na płaszczyźnie gry planszowej.
// Nauka komunikacji międzykulturowej poprzez symulację konfliktu kolonialnego.
// Dyskusja nad ideą zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji.
// Poruszenie problematyki „ukrytego programu” tradycyjnych gier planszowych.

pl_PLPolish