Alter Edu Hub

Projekt finansowany przez:

Projekt realizowany przez:

Niektórzy z nas:

Alter Edu Hub

PEŁNA NAZWA  AlterEdu Hub - solidarna edukacja

STATUS  w trakcie realizacji

TERMIN  01.2020 - 12.2020

Ten projekt realizujemy jako grupa członków, wolontariuszy i sympatyków Stowarzyszenia Ambasada Krakowian.

Celem projektu "AlterEdu Hub - solidarna edukacja" jest stworzenie sieci młodych edukatorów oraz promowanie edukacji pozaformalnej poprzez cykliczne warsztaty wykorzystujące kreatywne metody i techniki. Solidarny charakter edukacji polega na kaskadowych szkoleniach, gdzie młodzi edukatorzy uczą siebie nawzajem i podają dalej zdobytą wiedzę i doświadczenia. Dodatkowo dzięki spotkaniom sieciującym integrują się z obcokrajowcami mieszkających w Krakowie oraz lokalną społecznością. Poprzez zorganizowanie Festiwalu Edukacji Alternatywnej "AlterEdu Fest" uczestnicy projektu zamierzają połączyć środowisko młodych edukatorów z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi mieszkańcami Krakowa promując wartości i metody edukacji pozaformalnej.

Główne cele projektu:

1. Rozwijanie kompetencji społecznych, międzykulturowych, obywatelskich i ekologicznych poprzez warsztaty AlterEdu Hub, wykorzystanie oraz tworzenie własnych narzędzi edukacyjnych.

2. Integracja społeczna oraz tworzenie miejskiej wspólnoty poprzez wspólne spotkania sieciujące; dzielenie się informacjami o możliwościach edukacyjnych (np. w Europejskim Korpusie Solidarności czy programie Erasmus +).

3. Promowanie edukacji pozaformalnej poprzez organizację AlterEdu Fest - Festiwalu Edukacji Alternatywnej.

# Projekt Alter Edu Hub - aktualności

en_GBEnglish