Salwator Regeneracja

Projekt finansowany przez:

Projekt realizowany przez:

Niektórzy z nas:

Salwator Regeneracja

PEŁNA NAZWA  Regeneracja tkanki miejskiej Krakowa w ogrodzie społecznym Salwator

ENGLISH  Regeneration of the urban fabric of Krakow in the Salwator Community Garden

STATUS  w trakcie realizacji

TERMIN REALIZACJI  01.2020 - 12.2020

Projekt jest realizowany przez grupę młodych ogrodników przed 30 rokiem życia, którzy samodzielnie podejmują decyzje w sprawie wydatków i wyboru inwestycji, Nausika występuje w roli opiekuna i mentora. Projekt realizowany jest na działce nr. 126102_9.0013.133, znajdującej się przy ulicy Panoramicznej, w Krakowie, na dzielnicy Stary Salwator. Działka została udostępniona grupie miejskich ogrodników przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który sprawuje formalną opiekę nad obiektem.

Aktualne informacje, kontakt i dojazd znajdziesz na Funpagu.

# Projekt Salwator Regeneracja - aktualności

en_GBEnglish