Polityka przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzamy wg zasady minimalizacji biurokracji przy pełnym stosowaniu się do obowiązujących przepisów prawa. Nadgorliwość w przepisach dotyczących danych osobowych traktujemy jak zaraźliwą chorobę.

2. Dane przetwarzane są wyłącznie w okresie oraz celu określonych każdorazowo przy okazji podania danych na rzecz Fundacji.

3. Wszystkim osobom, których dane przetwarzane są przez Fundację, przysługuje prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Wystarczy się z nami skontaktować, odpowiemy ludzkim językiem.

4. Administratorem danych osobowych jest: Fundacja Edukacyjna Nausika, ul. Komandosów 15/90, Kraków 30-334, NIP 6762548142, REGON 380007909, KRS 0000728246

5. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych jest: Zbigniew Janczukowicz, nr tel. 518 584 244, e-mail zbigniew.janczukowicz@nausika.eu

POMYŚL ZANIM WYDRUKUJESZ

Personal data processing policy

1. We process personal data in accordance with the principle of minimizing bureaucracy with full compliance with applicable law. We perceive overzealousness as a contagious disease.

2. The data is processed only within the period and for the purpose specified each time the data is provided to the Foundation.

3. All persons whose data is processed by the Foundation have the right to access, rectify and delete data and limit its processing. Just contact us, we will answer in normal language.

4. The administrator of personal data is: Nausika Educational Foundation, ul. Komandoski 15/90, Kraków 30-334, NIP 6762548142, REGON 380007909, KRS 0000728246

5. The person responsible for the security of personal data is: Zbigniew Janczukowicz, phone number 518 584 244, e-mail zbigniew.janczukowicz@nausika.eu

THINK BEFORE YOU PRINT

pl_PLPolish