2020.10.13 World’s Boards #4

Opublikowane przez Zbigniew Janczukowicz w dniu

Kraków, 13.10.2020. Godziny 12.00 – 23.45

I was asked to teach the game of Go. I haven’t done it in a long time, but one doesn’t grow out of old shoes. Lessons will take place on Tuesday, 13th October 2020, from 21:00, as part of the World’s Boards project, which is carried out by students from Sekcja Chińska Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ with the help of Fundacja Edukacyjna Nausika.

https://www.facebook.com/events/616163765729601

// tekst po polsku poniżej //

If you want to learn this master game from the beginning or just to improve your skills – drop by on Tuesday to Boardowa and join 100% inclusive classes for all age and intellectual levels.On the event, you will also play various traditional board games from all over the world and meet inspiring people who are bringing to Krakow strategic wonders from the most distant corners of time and space.

In the photo – Master Hon’inbō Shūsai, one of the founders of modern Go culture in Japan, the main character of the book „Master of Go” by Japanese Nobel-prize winner Kawabata Yasunari. In the book, the fate of the characters intertwine with the arrangement of white and black stones on the board during a 3-month-long Go game, at the same time symbolizing the fall of the samurai system of values ​​and the dawn of the modern era.

The event is co-founded by European Solidarity Corps.

// POLISH TEXT //

Zostałem poproszony o nauczanie gry w Go. Dawno już tego nie robiłem, ale nie wyrasta się ze starych butów. Lekcje odbędą się we wtorek 13 października 2020 od godziny 21:00 w ramach projektu World’s Boards, który przy pomocy Fundacja Edukacyjna Nausika realizują studenci z Sekcja Chińska Dalekowschodniego Koła Naukowego UJ.

https://www.facebook.com/events/616163765729601

Jeśli chcecie nauczyć się tzw. Gry Cesarskiej od początku lub podszkolić swoje umiejętności – wpadnijcie we wtorek do Boardowa. Zajęcia w 100% inkluzywne, dla wszystkich grup wiekowych oraz intelektualnych.

Przy okazji, zagracie w różne tradycyjne gry planszowe z całego świata oraz poznacie fajnych ludzi realizujących pełen pasji projekt sprowadzający do Krakowa strategiczne cuda z najodleglejszych zakątków czasu i przestrzeni.

Na zdjęciu – Mistrz Hon’inbō Shūsai, jeden z twórców nowoczesnej kultury Go w Japonii, główny bohater książki „Master of Go” – wybitnego działa japońskiego noblisty Kawabaty Yasunariego, w którym fabularne losy postaci przenikają się z układem białych i czarnych kamieni na planszy podczas 3-miesięcznej rozgrywki Go, jednocześnie symbolizując upadek samurajskiego systemu wartości oraz świt epoki nowożytnej.

Wydarzenie współfinansowane przez Europejski Korpus Solidarności.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pl_PLPolish